Příspěvky zdravotních pojišťoven v roce 2020

V tomto přehledu naleznete příspěvky 3. největších pojišťoven na rok 2020 týkající se prevence obezity, ať již v rámci sestavení výživového plánu nebo podpoře pohybové aktivity. Příspěvky jsou určeny jak pro dospělé, tak i děti.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (111)

Příspěvek na: Pravidelné pohybové aktivity
Věková skupina a výše příspěvku:  

 • Od 19 let až 500 Kč ročně
 • Až 500 Kč pro děti ve věku do 1 roku na plavání kojenců
 •  1 000 Kč pro děti ve věku od 1 roku na pravidelné pohybové

Více informací na naleznete na stránkách pojišťovny.
VZP zatím pro tento rok nenabízí příspěvek na redukci obezity od nutričního terapeuta pro děti či dospělé, ačkoliv program měl již od ledna 2020 běžet (informace sleduji a budu aktualizovat. ).

 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (211)

Příspěvek na: Sestavení jídelníčku nutričním terapeutemjí
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Od 19 let 500 Kč ročně.
 • Do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (1 000 Kč ročně)

Více informací naleznete na stránkách pojišťovny. 

Příspěvek na: Zdravotní aktivity, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Od 19 let až 500 Kč ročně.
 • Do 18 let (dítě) může čerpat dvakrát až 500 Kč (1 000 Kč ročně). 

Více informací naleznete na stránkách pojišťovny. 

 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)

Příspěvek: Konzultace v oblasti snižování nadváhy u nutričního terapeuta
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Do 18 let (dítě) může čerpat až 300 Kč ročně.

Více informací na stránkách pojišťovny.  

Příspěvek: Pravidelná pohybová aktivita
Věková skupina a výše příspěvku:

 • Od 19 let700 Kč ročně.
 • Do 18 let (dítě) může čerpat 500 Kč ročně na sportovní kroužky
 • Do 10 let (včetně) na organizované plavecké kurzy

Více informací naleznete na stránkách pojišťovny.

Dagmar Mušková
Author: Dagmar Mušková

Další články

Kontaktujte mě

Ráda Vám poskytnu více informací
k nabízeným službám